ipx247呷奈奈美

ipx247呷奈奈美

治一切恶疮,医所不识者。因脾虚不能制水,水渍妄行故也。

三月而肾气大旺,再服一月,未有不能受孕者。咳嗽加知母、麦冬各八分。

治痰因火动,胃口作嘈。加减养胃汤治产后寒热往来,头痛无汗类疟者。

火色赤,故带下亦赤耳。古谓之哕,今谓之呃,乃胃寒所生,寒气自逆而呃上也。

能食易饥者,加软石膏、黄芩。 用鸡子二个,每一个略敲破,去些小清装升过硫黄三分、胡椒三分、大黄二分,将孔纸封,入米饭锅中埋留头,慢火蒸熟。

有头粒而随出即没,没而又出者,谓之疹。沙参元参五味子,久服自然肾水足。

Leave a Reply