No4784模特tina甜仔大理旅拍户外咖啡色比基尼秀凹凸身材诱惑写真53P50P甜仔秀人网

No4784模特tina甜仔大理旅拍户外咖啡色比基尼秀凹凸身材诱惑写真53P50P甜仔秀人网

惟三焦者,虽为水渎之府,而实总护诸阳,亦称相火,是又水中之火府,故曰“三焦属膀胱”。 然脉沉细者不当热,今脉小身热,是为逆,故当死;而死于热见七日者,六阴败尽也。

凡五脏有不安者,必审其病形虚实、情志所属,乃可随其脏以调之也。肩胛,、天宗等处也,肩上,秉风、曲垣等穴也。

盖胞音有二,而字则相同,特加“膀胱”二字,以明此非子宫,乃俗名“尿脬”也。病有专在何经者,必须对症立方,不得用此通共之剂,反伤无病之处也。

按调食和药,不独一经为然,古经多略,当会其意。故物之味苦者,由火气之所化。

散义有二∶一曰升散,木气之生也;一曰散落,金气之杀也。 阳杀阴藏,言阴中之阴阳也。

 若其微大,亦由肺热,故为肺痹引胸背。气至阳而起,至阴而止,昼兴夜息之义。

Leave a Reply