No4434模特允爾三亚旅拍赌场情景主题半脱低胸裙露丰乳肥臀诱惑写真77P允爾秀人网

No4434模特允爾三亚旅拍赌场情景主题半脱低胸裙露丰乳肥臀诱惑写真77P允爾秀人网

以臂贴身垂下,大指居前,小指居后定之。按∶水肿有痰阻、食积、血瘀致清不升、浊不降而成者,有湿热相生、隧道阻塞而成者,有燥热冲激,秘结不通而成者,证属有余;有服寒凉、伤饮食、中气虚衰而成者,有大病后正气衰惫而成者,有小便不利、水液妄行、脾莫能制而成者,证属不足;宜分别治之。

或曰肾气丸实补肝药也,肾为肝母,子虚则补母之义,古云,肝肾之病,同一治也。是少火也,生物之本,扬之则光,遏之则灭,今为饮食填塞至阴,抑遏其上行之气,则生道几于息矣,故宜辛温之剂以举之。

甘草缓邪热而兼发散,桔梗下膈热而治咽喉。王海藏曰∶表有水用小青龙,里有水用十枣。

 是方也,于伏热之时,自觉酷暑蒸炎;若远行而归,自觉伤于暑热,服一二剂,诚为切当。 《明医杂着》云∶发热有数种,治各不同,仲景论伤寒伤风,此外感也,故宜发表以解散之,此麻黄桂枝之义也。

曰久寒者,陈久之寒,非时下直中之寒也明矣。 经又云∶人之伤寒,则为病热,既云病热,则无水冰土坼木枯之说,而有金烁火亢之征矣,刘子何人,敢恃管见惑世诬人哉。

头痛用羌活、防风、柴胡、川芎、升麻、细辛、本之异者,分各经也;用黄芩、黄连、黄柏、知母、石膏、生地之异者,分各脏泻火也;用茯苓、泽泻者,导湿也;用参者,补气也;用芎归者,养血也。阳者顺气而行,循流脉中,调和五脏,洒陈六腑,谓之营血;阴者居于络脉,专守脏腑,滋养神气,濡润筋骨。

Leave a Reply