No3318嫩模Laura苏雨彤粉色吊裙配蕾丝吊袜半脱秀完美身材诱惑写真35P苏雨彤秀人网

No3318嫩模Laura苏雨彤粉色吊裙配蕾丝吊袜半脱秀完美身材诱惑写真35P苏雨彤秀人网

内寒故恶寒不渴。诸痿起于肺热,传入五脏,散为诸证,其昏惑螈瞀闷,暴病郁冒,蒙昧暴喑,皆属于火;其四肢不举,足痿舌强,痰涎有声,皆属于土,悉是湿热之病,当作诸痿论治。

六和者,和六腑也。 石膏、知母、甘草、粳米,白虎汤也,所以解温热;加苍术者,取其辛燥能治湿也,白虎考见伤寒门。

 人参补气益脾,故为君;白术健脾燥湿,故以为臣;甘草和中补土,故以为佐;干姜温胃散寒,故以为使。一方加茯此手足少阴、足厥阴、阳明药也。

人参茯苓甘草半夏陈皮苍术浓朴藿香乌梅草果疟因饮食饥饱伤胃而成者,名曰胃疟,此方主之。修剂之期,必于五者,病原于阴阳不正之气,故亦以阴阳之理胜之。

《原病式》曰∶身热恶寒,热在表也,热在表而浅,邪畏正,故病热而反恶寒,或言为寒在表,及热在皮肤,寒在骨髓者,误也。然非汗,风寒终不解,故服桂枝之二以治风,越婢之一以治寒,方为合法。

经不调者服之则调,久无子者服之则孕。若表证未除,里证又急,不得不下者,则用大柴胡汤通表里而缓治之。

Leave a Reply